INFORMACJE

Drodzy Klienci, 
zachęcamy gorąco do skorzystania z naszych sprawdzonych, lokalnych rozwiązań, na które to kierunki mamy nowe rozwiązania logistyczne z codzienną wysyłką z naszych HUB:
 Austria, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Grecja
 
Terminy doręczeń od wyjścia z HUB:
Austria, Słowacja, Czechy D+ 1-2 dni,
Węgry D+1,2,
Rumunia D + 2-3,
Bułgaria D+ 3-4,
Chorwacja D+ 3-4,
Słowenia D+3-4,
Grecja D+ 4-6 wyspy +1
 
 Zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty na lokalne rozwiązania do  
        Włoch i Hiszpanii
W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do kontaktu z opiekunem handlowym lub Działem Obsługi Klienta cs@swiatprzesylek.pl

Pozdrawiamy 

Zespół Świata Przesyłek

KOMUNIKATY
Sprawdź sytuacje na granicach
sprawdź +
Sprawdź komunikaty
zobacz wszystkie komunikaty +
Znajdź paczkę
Baza wiedzy


E-commerce to e-przyszłość
Ist­nieją dwie spe­cy­ficzne branże, które są połą­czone nie­ro­ze­rwalną wię­zią. Jedna z nich jest doświad­czona, o ugrun­to­wa­nych zasa­dach i tra­dy­cjach, druga nato­miast wyróż­nia się świe­żo­ścią oraz ogrom­nym poten­cja­łem moż­li­wo­ści. Branżę trans­por­tową, a także e-com­merce, bo wła­śnie o tych ryn­kach usług jest mowa, czeka jesz­cze wiele wyzwań i nie­wia­do­mych. Adap­ta­cja do bły­ska­wicz­nych transformacji oraz umie­jęt­ność zmiany postrze­ga­nia zagro­że­nia w szansę będzie klu­czowa dla prze­woź­ni­ków i podmio­tów han­dlu elek­tro­nicz­nego. Jakie są zatem prognozy?
więcej +
Urządzenia do odbioru przesyłek kurierskich.
Ekspresowa dynamika wzrostu sektora e-commerce powoduje, że codziennie dostarczane są tysiące paczek na całym świecie. Tak potężny proces jest niezwykle skomplikowany oraz kosztowny i wymaga niestandardowych rozwiązań. Z pomocą przychodzi rozwój technologiczny, a mianowicie maszyny paczkowe, które zyskują coraz większą popularność wśród konsumentów. Poza Paczkomatami popularnego operatora Inpost, na rynku szykuje się prawdziwa rewolucja, a to prowadzi do kolejnych udogodnień i korzyści dla ostatecznego odbiorcy.
więcej +
Kontakt to podstawa
Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania